In english

Dina uppgifter
Ange nummer som ska laddas
Du måste fylla i ett korrekt mobiltelefonnummer! Ange endast siffror. Tack!
Ange det mobiltelefonnummer du vill ladda. Skriv numret utan bindestreck eller landskod, t ex 0701234567.
Bekräfta nummer
Du måste fylla i ett korrekt mobiltelefonnummer! Ange endast siffror. Tack!
För att säkerställa att du angett rätt mobilnummer att ladda, ber vi dig skriva det ännu en gång.
Din e-postadress
Ange en giltig epost-adress, tack!
Om det skulle uppstå problem med din laddning, kontaktar vi dig på angiven e-postadress.
Använd värdebevis?
Nej
Ja
Jag har tagit del av informationen angående köp av samtalstid till Telenors kontantkort.
Villkor för laddning av Telenor Kontantkort

Tillämpningsområde
Dessa bestämmelser reglerar laddningar av Telenor Sverige AB:s Kontantkort (”Kontantkortet”) via någon av Telenor Sverige AB:s eller Telenor Stores AB:s (”Telenor”) försäljningskanaler. Vid laddning påförs Kontantkortet ett värde och en prisplan, vilket kan användas till tal, data samt tilläggstjänster från Telenor.

För användandet av Kontantkortet gäller Allmänna villkor för Telenor Kontantkort, vilka finns tillgängliga på www.telenor.se.

Person som laddar Kontantkortet med värde benämns i det följande Laddaren.

Innehavare av Kontantkort benämns i det följande Kunden.

Laddarens åtagande och ansvar
Laddaren ansvarar för att följa de instruktioner som Telenor eller betalningsförmedlare lämnar. Laddaren är införstådd med att de överföringsuppdrag som Laddaren lämnar är bindande för Laddaren samt att Laddaren ensam är ansvarig för att de uppgifter som lämnas är riktiga.

Laddaren är införstådd med att vid laddningen vald prisplan ersätter på Kontantkortet befintlig prisplan.

Betalning och leverans
Betalning för värde sker i förskott genom vald metod. Telenor skall efter verifierad betalning snarast, och senast nästkommande helgfria vardag, ladda det av Laddaren angivna Kontantkortet med valt värde och prisplan.

Ansvarsbegränsning och ersättning
Telenor ansvarar inte för skada, förlust eller annan olägenhet som orsakats genom avbrott eller annan felaktighet på Internet-förbindelse eller teleförbindelse.

Med undantag för fall där Telenor har agerat grovt vårdslöst, ansvarar Telenor inte för indirekta förluster såsom till exempel utebliven vinst eller förväntad besparing, förlust i Laddarens, Kundens eller annans näringsverksamhet, förlust av data eller information samt intrång i Laddarens, Kundens eller annans datorresurs varigenom utomstående bereds tillgång till, förstör eller förvanskar data eller information.

Telenor ersätter inte förlorat värde eller prisplan till följd av att felaktiga uppgifter angetts vid laddning, till exempel telefonnummer, önskad prisplan eller önskat laddningsvärde.

Ändring av villkoren
Telenor äger rätt att ändra dessa villkor, varvid sådan ändring träder i kraft omedelbart.
Ladda
Nästa steg
Välj prisplan och belopp
Hur vill du betala?
Gå vidare


Så här går det till

Börja med att fylla i uppgifterna till vänster.

Är betalning genomförd via SEB klickar du sedan på ”Tillbaka till butiken”. Du får ett identitets-nummer för betalningen.

Efter godkänd betalning laddas ditt kontantkort med önskad prisplan, och du får ett SMS med en bekräftelse på laddningen.

Vanliga frågor

Jag kommer inte
vidare till Internetbanken?
Innan du laddar ditt kontantkort och betalar med Internetbank, kontrollera att din webbläsare (browser) accepterar cookies/kakor från tredje part. Cookies är små textbaserade datafiler som webbplatser kan begära att få spara i besökarens dator. Detta sker vanligtvis för att ge besökaren tillgång till olika funktioner och tjänster på webbplatsen. För att säkerställa att din webbläsare accepterar cookies gör du på följande sätt: 1. Gå till menyn Tools/Verktyg i webbläsarens övre list 2. Välj Internet Options/Internetalternativ 3. Välj Privacy/Sekretess 4. Välj Advanced/Avancerat 5. Klicka på Accept/Acceptera under Third-party Cookies/Cookies från tredje part 6. Klicka sedan på OK Notera att förfarandet ovan kan skilja sig något beroende på vilken webbläsare och version du använder.
Jag har laddat på med extra surfvolym men
kan inte surfa?
Har du laddat på med extra surfvolym kan du behöva starta om din mobil för att kunna surfa igen. Detta gäller om du surfat upp din tidigare surfpott.